polish version english version
start > parafia > osoby

Wybitne osoby pochodzące z naszej parafii.

 

ks. Józef Czubek (1883-1945). Patriota, duchowny ma­nifestujący zawsze swoją polskość. Członek tajnej organizacji filomackiej. Był wikarym w Radowiskach, w Pączewie, Dobrczu, kuratusem w Kisielicach, pro­boszczem w Świętem (od 30 VII 1917 r.), członkiem Rady Ludowej (1918-1920), wybrany na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu (3-5 XII 1918 r.). Od 25 IX 1928 r. proboszcz w Jabłonowie. Za swoją patriotyczną działalność w czasie zaborów otrzymał w 1929 r. Złoty Krzyż Zasługi. Był członkiem TNT (1908-1933) i innych polskich organizacji. Aresztowany po wkroczeniu wojsk niemieckich i więziony przez 6 tygodni w Brodnicy. Po zwolnieniu powtórnie aresztowany i więziony w Grudziądzu, następnie w obozie koncentracyjnym w Stutthof. Zwolniony w 1940 L Zmarł w 1945 r. W Jabłonowie;

ks. Leon Gregorkiewicz (1872-1939) Wielki patriota, uznany przez władze pruskie za agitatora polskości (w 1903 r.). Przez wiele lat był m.in. wikarym w Przysiersku, Starej Kiszewie, Pokrzydowie, Rogóźnie, a od 3 XII 1928 r. probo­szczem w Świętem. Był członkiem komitetu powiatowego Towarzystwa Czytelni Ludowych (1918-1920), należał do TNT (1900-1939). Aresztowany w paździer­niku 1939 r., został zamordowany w Klamrach koło Chełmna w listopadzie 1939 r.

 

Powołania kapłańskie i zakonne.

 

s. Agnieszka Teresa Szewczyk (kapucynka) - śluby wieczyste przyjęła w 1984 r.,

s. Ludwika Barbara Kłosowska (pasterka) - ­śluby wieczyste w 1988 r.,

s. ArIeta Czyżak (felicjanka) - w 1993 r.,

ks. Bernard Cybulski - święcenia kapłańskie otrzymał w 1955 r.,

ks. Jan Marszelewski. 

 

 

(za: Diecezja Toruńska - historia i teraźniejszość. t. 12 - Dekanat Łasiński; praca zbiorowa pod red. ks. St. Kardasza; Toruń 1997)