polish version english version
start > ogłoszenia > modlitwy po Mszy Świętej

 

 

Po Mszy Świętej warto odmawiać:

 

3x - Zdrowaś Maryjo...

 

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na tym łez padole. Orędowniczko nasza, one tedy miłosierne oczy Twoje ku nam zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!
K. Módl się za nami święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
  
Módlmy się. Boże, ucieczko nasza i mocy, wejrzyj łaskawie na lud Twój do Ciebie wołający i za przyczyną chwalebnej i niepokalanej Dziewicy i Matki Bożej Maryi, ze świętym jej Oblubieńcem Józefem, ze świętymi Apostołami Twoimi Piotrem i Pawłem, oraz wszystkimi Świętymi, wysłuchaj miłościwie i łaskawie prośby nasze, które do Ciebie zanosimy za nawrócenie grzeszników, za wolność i wywyższenie świętej Matki naszej, Kościoła. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
R. Amen.

 

ŚWIĘTY MICHALE ARCHANIELE BROŃ NAS W WALCE A PRZECIW ZŁOŚCI I ZASADZKOM CZARTA BĄDŹ NAM OBRONĄ. NIECH MU ROZKAŻE BÓG, POKORNIE PROSIMY. TY ZAŚ KSIĄŻE WOJSKA NIEBIESKIEGO, SZATANA I INNE ZŁE DUCHY, KTÓRE NA ZGUBĘ DUSZ BŁĄKAJĄ SIĘ PO ŚWIECIE MOCĄ BOŻĄ STRĄĆ DO PIEKŁA. AMEN.

3x - Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad nami!

 

Szczególne znaczenie ma wypisana wyżej, wielkimi literami, modlitwa do św. Michała Archanioła - patrona Kościoła świętego. 24 maja 1987 roku błogosławiony papież Jan Paweł II przypomniał: "Walka z demonem, który jest przeciwieństwem postaci Św. Michała Archanioła, jest aktualna również dzisiaj, ponieważ demon wciąż jest żywy i działa w świecie. Istotne zło, które jest w nim, nieład, który się spotyka w społeczności, niespoistość człowieka, rozłam wewnętrzny, którego staje się ofiarą, jest nie tylko konsekwencją grzechu pierworodnego, ale również skutkiem natrętnego i ukrytego działania szatana. (...) Wszyscy pamiętamy modlitwę, którą przed laty recytowało się na końcu Mszy Św.: «Św. Michale Archaniele broń nas w walce...» Za chwilę powtórzę ją w imieniu całego Kościoła."

Również 24 kwietnia 1994 roku Papież przypomniał o tej modlitwie słowami: "Chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się już tej modlitwy pod koniec celebracji eucharystycznej, zapraszam was wszystkich, abyście jej nie zapomnieli, abyście ją odmawiali, aby otrzymać pomoc w walce przeciw  siłom ciemności i przeciw duchowi  tego  świata."


Warto pamiętać o tej modlitwie, którą papież Leon XIII nakazał odmawiać po każdej Mszy Św. w intencji całego Kościoła Świętego, a do której jest przypisany każdorazowo odpust cząstkowy.