polish version english version

Ogłoszenia parafialne

WIELKANOC

(04.04.2021)

 

 1. Dzisiaj Przypada Najważniejszy dzień w Roku liturgicznym. Z tej Okazji Ksiądz Biskup przesłał nam list z błogosławieństwem i życzeniami Świątecznymi.

ŻYCZENIA BISKUPA DIECEZJALNEGO NA WIELKANOC 2021 

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!

Pocieszajcie mój lud, pocieszajcie (Iz 40, 1). W tych słowach proroka Izajasza zostało zapisane jedno z zadań ludzi wiary. Prorocy upominali, wzywali do nawrócenia, ale również nieśli pocieszenie i nadzieję. W trudnym czasie Bóg jest naszym Pocieszycielem, ale my również jesteśmy wezwani do pocieszania innych. Radość chrześcijańska swoje źródło ma w Zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, który pokonał grzech i śmierć oraz nadał ludzkiemu życiu głęboki sens.

Duchownym, osobom konsekrowanym oraz wiernym świeckim dziękuję za pełną miłości i odpowiedzialności troskę o Kościół, Ojczyznę, rodziny i każdego potrzebującego. W naszych modlitwach nie zapominajmy o chorych i tych, którzy im pomagają. Kierując się przykazaniem miłości Boga i bliźniego, w duchu odpowiedzialności dbajmy o bezpieczeństwo innych i swoje oraz módlmy się żarliwie o ustanie pandemii!

W Roku Rodziny Amoris laetitia pamiętajmy w modlitwach o małżeństwach i rodzinach. Podejmijmy wysiłek, aby nasze rodziny były przepełnione wiarą i miłością. Niech św. Józef będzie dla nas wzorem wierności Bogu, odpowiedzialności, troski o rodzinę, czułości, odwagi i pokory.

Święta Zmartwychwstania po raz kolejny przeżywany w wąskim kręgu rodzinnym, zatroskani o przyszłość. Jest to szansa, aby odkryć w życiu to, co naprawdę ważne. Rodzina, odpowiedzialna miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek, wierność Bogu i Kościołowi, wrażliwość na ludzkie cierpienie i chrześcijańska radość to wartości, które nadają sens życiu. Niech towarzyszą nam słowa św. Pawła z I Listu do Tesaloniczan: Szanujcie tych, którzy się wśród was trudzą… Zachowujcie pokój między sobą! Pouczajcie nieposłusznych, podnoście na duchu bojaźliwych, troszczcie się o słabych, bądźcie wyrozumiali dla każdego. Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze starajcie się czynić dobro sobie nawzajem i wszystkim ludziom. Zawsze się radujcie! Módlcie się nieustannie! (1 Tes 5, 12-17).

Jeszcze raz życzę zdrowych, radosnych i pełnych pokoju Świąt Wielkanocnych! Zapewniam o modlitwie, życzliwości i przesyłam pasterskie błogosławieństwo.

 

+ Wiesław Śmigiel

Biskup Toruński

 

Również ja Życzę wszystkim Wielu Łask Bożych od Zmartwychwstałego Chrystusa, przede wszystkim Radości, Pokoju i Nadziei.

2. Ponieważ cały tydzień Oktawy jest jak Niedziela Zmartwychwstania, dlatego w  najbliższy piątek nie obowiązuje post. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Niedzielę Miłosierdzia Bożego

3. Pragnę podziękować serdecznie tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w upiększenie naszej świątyni oraz liturgii Triduum Paschalnego. Bóg Zapłać!

W naszym kościele obowiązuje następująca zasada dotycząca przyjmowania Komunii świętej: osoby ustawione w kolejce od strony ołtarza Matki Bożej, otrzymują Komunię świętą do ręki (w pierwszej kolejności), a następnie osoby ustawione w kolejce od strony ołtarza Najświętszego Serca Pana Jezusa przyjmują Komunię świętą bezpośrednio do ust.

W budynku kościoła OBOWIĄZUJE NAKAZ noszenia maseczki (zakrywającej usta i nos).

 

 

 

INTENCJE MSZALNE

 

 

WGILIA PASCHALNA

24.00 - W intencji Parafian.

4

NIEDZIELA

ZMARTWYCH-WSTANIA

9.30

+ Lucyna Kalinowska

11.00

+ Urszula, Władysław, Edmund

   i Ks. Bernard Cybulscy.

5

Poniedziałek

 

8.00

+ Magdalena i Kazimierz Bartkowscy

(w rocznicę śmierci), oraz Józef Kalinowski i pozostali zmarli z rodziny.

9.30

+ Tadeusz Bartosiewicz.

11.00

+ Franciszek i Tomasz Sikora

  oraz Władysław Makowski.

6

Wtorek

16.00

+ Janina Pesta.

7

Środa

17.00

+ Henryk Koprowski (z okazji urodzin).

8

Czwartek

17.00

+ Bronisława Brzoskowska.

9

Piątek

17.00

+ Jadwiga, Alfons i Jacek Sonnenfeld      

   oraz pozostali zmarli z rodziny.

10

Sobota

16.00

W intencji Parafian.

11

NIEDZIELA

8.00

+ Małgorzata i Władysław Fabińscy

oraz Magdalena i Kazimierz Bartkowscy.

9.30

+ Stefan i Daniela Kulpa oraz Tadeusz, Zofia i pozostali zmarli z rodziny.

11.00

Tadeusz Januszkiewicz, Zofia i Zygmunt Zabielscy.