polish version english version
start > galeria > ołtarz M.B. Szkaplerznej

Ołtarz M.B. Szkapleżnej.

Po stronie Ewangelii (po północnej stronie kościoła) znajduje się ołtarz boczny Najświetszej Maryi Panny z Góry Karmel. Głównym elementem jest obraz przedstawiający scenę obdarowania Szymona Stocka szkaplerzem świętym przez Matkę Bożą. Po lewej stronie obrazu znajduje się figura św. Jana Chrzciciela, nad nim zaś figura św. Pawła Pustelnika. Nad obrazem Matki Boskiej Szkaplerznej widnieje obraz przedstawiający św. Antoniego z Padwy. Po prawej stronie ołtarza są dwie figury świętych zakonnic. Na szczycie umieszczono kartusz z herbem fundatora ołtarza - biskupa Stanisława Leskiego.

W parafii istnieje bractwo szkaplerzne, które uzyskało specjalny przywilej odpustu brackiego dla naszego kościoła. Odpust ten przypada w święto Matki Bożej z Góry Karmel - 16 lipca.