polish version english version
start > galeria > ołtarz główny

Ołtarz św. Barbary.

W centralnej przestrzeni ołtarza znajduje się obraz przedstawiający patronkę parafii, po prawej stronie stoi figura św. Stanisława, biskupa i męczennika, po lewej zaś figura św. Wojciecha - obaj są patronami Polski. W górnej części ołtarza jest obraz przedstawiający św. biskupa, który rozdaje jałmużnę. Po jego lewej i prawej stronie - figury biskupów. Ołtarz zwieńcza Oko Opatrzności.